Konzultant

Společnost Acredité s.r.o. je zároveň na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je Acredité s.r.o. též zařízením s akreditovanými vzdělávacími programy:Naši specialisté z řad profesionálních lektorů, zkušebních komisařů i administrativního zázemí mají bohaté zkušenosti se vzděláváním dospělých a zajištěním zákonných certifikací zprostředkovatelů finančních služeb.

Vzdělávací programy
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je Acredité s.r.o. též zařízením s akreditovanými vzdělávacími programy dle MŠMT „Konzultant se zaměřením na osobní finance“, „Finanční poradce“, které pro rekvalifikační kurzy stanovuje rozsah a obsah, na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 176/2009 Sb, v aktuálním znění, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Na základě udělené akreditace je Acredité s.r.o. povinna vydávat absolventům kurzu po úspěšném ukončení uvedených vzdělávacích programů pro splněnou pracovní činnost „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností.