Lektor vzdělávání

Společnost Acredité s. r. o. zajišťuje pořádání zkoušek profesní kvalifikace podle příslušného hodnotícího standardu a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Zkouška probíhá podle pravidel stanovených Národní soustavou kvalifikací. Úspěšní absolventi obdrží celostátně platné osvědčení o získání odborných kompetencí k výkonu povolání lektor dalšího vzdělávání. Další podrobnosti naleznete ve Zkouškovém řádu nebo na stránce

Celková doba přípravy na zkoušku je 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Přihlášení na zkoušku
Na zkoušku je možné se přihlásit prostřednictvím formuláře. Vyplněný formulář zašlete v elektronické podobě na e-mail: administrator@acredite.cz. Do 21 dnů obdržíte do vaší e-mailové schránky pozvánku včetně informací o organizaci zkoušky a způsobu úhrady (včetně faktury). Termín zkoušky bude současně zveřejněn na našich stránkách. Podmínkou účasti na zkoušce je včasné uhrazení poplatku.