Zkouška Pojišťovnictví

Společnost ACREDITE, s.r.o. získala od ČNB licenci k pořádání zkoušek a následného vzdělávání podle Zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění pro všechny skupiny odbornosti, tj. pro distribuci životního pojištění, pojištění motorových vozidel, neživotního občanského pojištění, neživotního pojištění podnikatelů, pojištění velkých pojistných rizik a zajištění včetně následného vzdělávání.

Dle znění výše uvedeného zákona je pro distribuci a správu pojištění povinností mimo jiné prokázat odborné znalosti a dovednosti (odbornou způsobilost). Tato lze prokázat pouze formou úspěšného absolvování zkoušky u akreditované osoby. Zákon vstoupil v účinnost k 1. 12. 2018 a zkoušku je třeba vykonat do 24 měsíců, tj. do 30. 11. 2020. Dle zákona jsou definovány následující kategorie odborné zkoušky, které budou společností ACREDITE s.r.o. od doby zveřejnění otázek ze strany ČNB standardně vypisovány:


Základní kategorie

 • A. Životní pojištění
 • B. Pojištění motorových vozidel
 • C. Neživotní občanské pojištění (zahrnuje i kategorii „B“ Pojištění motorových vozidel)
 • D. Neživotní pojištění podnikatelů (zahrnuje i kategorii „B“ Pojištění motorových vozidel a kategorii „C“ Neživotní občanské pojištění)
 • E. Pojištění velkých pojistných rizik (zahrnuje i kategorii „B“ Pojištění motorových vozidel, „C“ Neživotní občanské pojištění a „D“ Neživotní pojištění podnikatelů)

  • Kombinace s životním pojištěním
   • F. Životní pojištění a Pojištění motorových vozidel (kategorie „A“ + „B“)
   • G. Životní pojištění a Neživotní občanské pojištění (kategorie „A“ + „B“+ „C“)
   • H. Životní pojištění a Neživotní pojištění podnikatelů (kategorie „A“ + „B“+ „C“+ „D“)
   • I. Souhrnná zkouška z pojištění ze všech kategorií (kategorie „A“+“B“+“C“+“D“+“E“)


   Příprava na zkoušku: po zveřejnění souboru otázek Českou národní bankou začneme nabízet i přípravné kurzy pro jednotlivé zkoušky.