Zkoušky Penze

Společnost Acredité s. r. o. zajišťuje pořádání zkoušek odborné způsobilosti k prokázání odborných znalostí a dovedností nezbytných pro výkon činností distribuce doplňkového penzijního spoření ve smyslu zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 215/2011 Sb. o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu. Zkoušky na penzi probíhají každý měsíc ve vybraných lokalitách viz. zkouškový řád Cena za zkoušky viz sazebník.


Termíny zkoušek

CVIČNÉ TESTY V CENĚ ZKOUŠKY!!!

Po závazném přihlášení na termín obdržíte přístup k elektronickým cvičným testům, které vám pomohou s přípravou. Poplatek za zkoušku se hradí převodem, fakturu obdržíte poštou na uvedenou adresu trvalého bydliště. Další podrobnosti k průběhu zkoušky naleznete ve Zkouškovém řádu a v Sazebníku.