Zkouška odborné způsobilosti

Acredité s.r.o zajišťuje pořádání zkoušek odborné způsobilosti k prokázání odborných znalostí a dovedností nezbytných pro výkon činností ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) a § 7 vyhlášky České národní banky č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu. Zkoušky o Podnikání na kapitálovém trhu probíhají každý měsíc ve vybraných lokalitách viz. zkouškový řád.

Cena za zkoušky viz sazebník


Termíny zkoušek

CVIČNÉ TESTY V CENĚ ZKOUŠKY!!!

Po závazném přihlášení na termín obdržíte přístup k elektronickým cvičným testům, které vám pomohou s přípravou. Poplatek za zkoušku se hradí převodem, fakturu obdržíte v elektronické podobě na registrovaný email ve vašem profilu, na požádání ji zašleme poštou na uvedenou adresu. Další podrobnosti k průběhu zkoušky naleznete ve Zkouškovém řádu a v Sazebníku.