Zkouška Pojišťovnictví

Společnost ACREDITE, s.r.o. získala od ČNB licenci k pořádání zkoušek a následného vzdělávání podle Zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění pro všechny skupiny odbornosti, tj. pro distribuci životního pojištění, pojištění motorových vozidel, neživotního občanského pojištění, neživotního pojištění podnikatelů, pojištění velkých pojistných rizik a zajištění včetně následného vzdělávání.

Dle znění výše uvedeného zákona je pro distribuci a správu pojištění povinností mimo jiné prokázat odborné znalosti a dovednosti (odbornou způsobilost). Tato lze prokázat pouze formou úspěšného absolvování zkoušky u akreditované osoby. Zákon vstoupil v účinnost k 1. 12. 2018 a novelou zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění ze dne 10. 12. 2020, která prodlužuje přechodné období o 6 měsíců, je nutné vykonat zkoušku do 31.5.2021. Dle zákona jsou definovány následující kategorie odborné zkoušky:


Základní kategorie

 • A. Životní pojištění
 • B. Pojištění motorových vozidel
 • C. Neživotní občanské pojištění (zahrnuje i kategorii „B“ Pojištění motorových vozidel)
 • D. Neživotní pojištění podnikatelů (zahrnuje i kategorii „B“ Pojištění motorových vozidel a kategorii „C“ Neživotní občanské pojištění)
 • E. Pojištění velkých pojistných rizik (zahrnuje i kategorii „B“ Pojištění motorových vozidel, „C“ Neživotní občanské pojištění a „D“ Neživotní pojištění podnikatelů)

  • Kombinace s životním pojištěním
   • F. Životní pojištění a Pojištění motorových vozidel (kategorie „A“ + „B“)
   • G. Životní pojištění a Neživotní občanské pojištění (kategorie „A“ + „B“+ „C“)
   • H. Životní pojištění a Neživotní pojištění podnikatelů (kategorie „A“ + „B“+ „C“+ „D“)
   • I. Souhrnná zkouška z pojištění ze všech kategorií (kategorie „A“+“B“+“C“+“D“+“E“)


   Termíny zkoušek

   CVIČNÉ TESTY V CENĚ ZKOUŠKY!!!

   Po závazném přihlášení na termín obdržíte přístup k elektronickým cvičným testům, které vám pomohou s přípravou. Poplatek za zkoušku se hradí převodem, fakturu obdržíte v elektronické podobě na registrovaný email ve vašem profilu, na požádání ji zašleme poštou na uvedenou adresu. Další podrobnosti k průběhu zkoušky naleznete ve Zkouškovém řádu a v Sazebníku.