Zkouška Úvěry

Acredité s.r.o. zajišťuje zkoušky pro výkon činnosti poskytovatele či zprostředkovatele spotřebitelského úvěru ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb, o spotřebitelském úvěru ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 381/2016 Sb., o žádostech, oznámení a předkládání výkazů dle zákona o spotřebitelském úvěru. Zkoušky na Spotřebitelské úvěry probíhají každý měsíc ve vybraných lokalitách viz. zkouškový řád

Cena za zkoušky viz sazebník


Termíny zkoušek

CVIČNÉ TESTY V CENĚ ZKOUŠKY!!!

Po závazném přihlášení na termín obdržíte přístup k elektronickým cvičným testům, které vám pomohou s přípravou. Poplatek za zkoušku se hradí převodem, fakturu obdržíte v elektronické podobě na registrovaný email ve vašem profilu, na požádání ji zašleme poštou na uvedenou adresu. Další podrobnosti k průběhu zkoušky naleznete ve Zkouškovém řádu a v Sazebníku.