MANUÁL FLOTILNÍKA

Společnost Acredité s. r. o. pro Vás zajišťuje E-learningový kurz Manuál flotilníka, který naplňuje Samoregulační standard pro prokázání odborných znalostí a dovedností pojistníků při činnosti nabízení možnosti stát se pojištěným dle § 4 zákona č.170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Samoregulační standard vytvořila Česká asociace pojišťoven ve spolupráci s pojišťovnami a byl schválen Českou národní bankou. Pro úspěšné absolvování e-learningového kurzu Manuál flotilníka jsou stanoveny tyto podmínky:

  • prostudování celého rozsahu kurzu podle zvolené skupiny odbornosti,
  • splnění závěrečného testu.

V průběhu studia můžete kurz přerušit a vrátit se k němu později. Doba trvání kurzu včetně testu je odhadována na 60 – 120 minut. Závěrečný test lze absolvovat až po prostudování všech kapitol e-learningu. Po úspěšném složení testu bude vygenerováno osvědčení.

Zvolte si variantu kurzu, která odpovídá Vaší požadované odbornosti:

Název Cena
Manuál flotilníka – Bankopojištění Cena 242 Kč (200 Kč bez DPH)
Manuál flotilníka – Cestovní pojištění Cena 242 Kč (200 Kč bez DPH)
Manuál flotilníka – Pojištění motorových vozidel Cena 242 Kč (200 Kč bez DPH)
Manuál flotilníka – Pojištění záruky Cena 242 Kč (200 Kč bez DPH)
Manuál flotilníka – Úrazové pojištění Cena 242 Kč (200 Kč bez DPH)
Manuál flotilníka – Cestovní pojištění + Bankopojištění Cena 242 Kč (200 Kč bez DPH)
Manuál flotilníka – Obecný kurz Cena 242 Kč (200 Kč bez DPH)
Manuál flotilníka – Bankopojištění + Cestovní pojištění + Pojištění záruky Cena 242 Kč (200 Kč bez DPH)
Manuál flotilníka – Bankopojištění + Cestovní pojištění + Pojištění motorových vozidel Cena 242 Kč (200 Kč bez DPH)
Manuál flotilníka – Bankopojištění + Cestovní pojištění + Pojištění motorových vozidel + Pojištění záruky + Úrazové pojištění Cena 242 Kč (200 Kč bez DPH)
Manuál flotilníka – Bankopojištění + Pojištění záruky Cena 242 Kč (200 Kč bez DPH)
Manuál flotilníka – Bankopojištění + Pojištění motorových vozidel Cena 242 Kč (200 Kč bez DPH)

Pro objednávku napište na administrator@acredite.cz