GDPR neboli Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

  • jedná se o nařízení Evropské unie upravující ochranu osobních údajů
  • nařízení je účinné od 25. 5. 2018
  • cílem nařízení je posílit Vaše práva a ochranu proti neoprávněnému zacházení s Vašimi osobními údaji
  • nařízení nám stanovuje nové povinnosti týkající se nakládání s Vašimi osobními údaji - míří tak na všechny společnosti, instituce či jednotlivce, kteří shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje (klientů, zaměstnanců, zprostředkovatelů, dodavatelů apod.)
  • V tomto dokumentu naleznete informace, které souvisí s Vašimi právy a nároky dle nařízení